Palvelun kuvaus ja rekisteriseloste

www.sfsedu.fi -sivuston kuvaus

www.sfsedu.fi on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkosivusto. Sen sisällön on laatinut SFS ja sen toimialayhteistöt. SFS vastaa sivuston ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti standardeista ja standardisoinnista kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille sekä muille kiinnostuneille tahoille.

www.sfsedu.fi julkaistaan suomeksi. Lisäksi sivuilla on lyhyt SFS:n ja standardisoinnin esittely englanniksi.

Sivut muodostuvat SFS:n oppilaitoksille suunnatun toiminnan, julkaisujen ja palveluiden sekä standardisoinnin esittelystä. Sivuilla on myös SFSedun uutiskirjeitä, jotka on mahdollista tilata omaan sähköpostiin.
 
SFS vastaa verkkopalvelun sisällöstä. Korjaamme havaitut virheet viivytyksettä.

Päätoimittaja on oppilatisoyhteistyön asiantuntija Anu Kostiainen, puh. +358 9 1499 3436 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tekijänoikeudet

Palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat SFS:lle, ellei toisin mainita. Sivujen tekstiaineistoa voi käyttää ja kopioida, mutta lähde tulee tällöin mainita. Sivuihin voi tehdä vapaasti linkityksiä.

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat kuvaajilla, kuvien tekijöillä tai SFS:llä. Materiaalin käytöstä sekä omaan että kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.
 

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen.
 
Rekisterinpitäjä
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
PL 130, Malminkatu 34
00101 Helsinki
puh. +358 9 149 9331
sähköposti: sfs@sfs.fi

Rekisteriasioita hoitaa
Päätoimittaja Anu Kostiainen
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
PL 130, Malminkatu 34
00101 Helsinki
puh. +358 9 149 3436
sähköposti:etunimi.sukunimi@sfs.fi

Rekisterin nimi

SFS:n uutiskirjeiden asiakasrekisteri
 

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään SFS:n ja asiakkaan sekä SFS:n ja sidosryhmien välisen suhteen hoitoon ja ylläpitoon. Käytämme tietoja SFS:n uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin ja muuhun asiakasviestintään.
 

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saamme asiakkailta itseltään sähköisellä lomakkeella tai kun he antavat tietonsa SFS:n henkilöstölle esimerkiksi julkaisutilausten yhteydessä. Saamme tietoja myös, kun asiakkaat päivittävät uutiskirjeen tilaustietoja.
 

Tietojen oikeellisuus

SFS ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Asiakkaalla on mahdollisuus korjata tietojansa sekä poistaa niitä uutiskirjeessä olevalla toiminnolla, sähköpostitse edu@sfs.fi,  palautelomakkeella tai ilmoittamalla siitä muulla tavoin SFS:ään.
 

Rekisterin tietosisältö

www.sfedu.fi -verkkopalvelun asiakasrekisteri on osa SFS:n asiakastietojärjestelmää, jota käytetään asiakas-, sidosryhmä-, tuote- ja  palautetiedon hallintaan. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
  • etunimi ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • asiakkaan mahdollisesti antama tieto työnantajaorganisaatiosta
  • tieto mahdollisesta osallistumisesta SFS:n järjestämiin tilaisuuksiin
  • kuuluminen postituslistoille.
 

Tietojen luovutus

SFS ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille.
 

Rekisterin suojaus

Rekisterin hallintaa yksittäisten asiakkaiden osalta ei ole suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin käyttöoikeudet ovat www.sfsedu.fi -sivuston toimistuskuntaan kuuluvilla, vakituisessa työsuhteessa olevilla SFS:n toimihenkilöille ja määräaikaisilla toimihenkilöllä sivuston päätoimittajan harkinnan mukaan. He pääsevät katsomaan rekisteritietoja sekä muuttamaan ja poistamaan niitä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöllä on henkilökohtainen käyttöoikeus. Sisäänkirjautumiset järjestelmään pystytään todentamaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella. Ulkopuolisilta pääsy on estetty asianmukaisella tavalla.

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Rekisteriseloste