Tietosuojaseloste

Kaikkia SFS:n ylläpitämiä rekisterejä koskevat tietosuojaselosteet ovat luettavissa SFS:n kotisivuilta.

Palvelun kuvaus

www.sfsedu.fi -sivuston kuvaus

www.sfsedu.fi on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkosivusto. Sen sisällön on laatinut SFS ja sen toimialayhteistöt. SFS vastaa sivuston ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti standardeista ja standardisoinnista kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille sekä muille kiinnostuneille tahoille.

www.sfsedu.fi julkaistaan suomeksi. Lisäksi sivuilla on lyhyt SFS:n ja standardisoinnin esittely englanniksi.

Sivut muodostuvat SFS:n oppilaitoksille suunnatun toiminnan, julkaisujen ja palveluiden sekä standardisoinnin esittelystä. Sivuilla on myös SFSedun uutiskirjeitä, jotka on mahdollista tilata omaan sähköpostiin.
 
SFS vastaa verkkopalvelun sisällöstä. Korjaamme havaitut virheet viivytyksettä.

Päätoimittaja on oppilatisoyhteistyön asiantuntija Anu Kostiainen, puh. +358 9 1499 3436 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tekijänoikeudet

Palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat SFS:lle, ellei toisin mainita. Sivujen tekstiaineistoa voi käyttää ja kopioida, mutta lähde tulee tällöin mainita. Sivuihin voi tehdä vapaasti linkityksiä.

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat kuvaajilla, kuvien tekijöillä tai SFS:llä. Materiaalin käytöstä sekä omaan että kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.
 


Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja