rss Satunnainen standardifakta

8.11.2013

Suomessa tulee käyttää standardinmukaista turvallisuustasoa kaikissa hissitöissä

7 Yleiset turvallisuusohjeet

Hissitöissä on noudatettava valtioneuvoston päätöksiä rakennustyön turvallisuudesta (629/1994) ja henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (156/1998). Lisäksi on noudatettava valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008).

Työturvallisuuden ylläpitämiseksi hissiurakoitsijan on laadittava tarvittavat turvallisuusohjeet, joiden valmisteluun ja niihin sisältyviin riskien arvioinnin tekoa koskeviin kysymyksiin hissitöiden johtajan on osallistuttava. Turvallisuusohjeiden olisi sisällettävä vähintään tässä standardissa esitetyt turvallisuusasiat.

Lähde: SFS 5880: 2013 Hissityöturvallisuus


Palaa otsikoihinApua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja