rss Satunnainen standardifakta

27.6.2014

Standardi opastaa katsomossa!

4.8 Opastejärjestelmä

Katsomoalueiden sisällä ja ulkona olevat opasteet on otettava huomioon jo tilojen suunnittelussa.

Katsomotilojen sisääntuloalueilla, katsomoiden ympärillä ja yleensäkin koko katsomoalueella on oltava
selkeät ja helposti ymmärrettävät opasteet, jotka osoittavat reitit eri lohkoihin. Opasteiden on oltava helposti näkyvät ja selkeät ja niiden on ohjattava katsojia poistumisreiteille, saniteettitiloihin, myyntialueille, myymälöihin ja muihin palveluihin.

Lipuissa tulisi näkyä selkeällä tavalla istuinpaikan sijainti.

Lippuihin painetun tiedon tulisi vastata opasteissa ilmoitettuja tietoja sekä katsomon ulkopuolella että sen sisällä. Liput voidaan painaa eri väreillä osoittamaan oikeaa sisääntuloreittiä.

Opastejärjestelmät tulisi suunnitella ottamaan huomioon henkilöt, joilla on erityistarpeita
(esim. käytetään kontrastivärejä, suuria opastekylttejä), ja opasteiden tulisi perustua kahden aistin
periaatteeseen (esim. kosketeltava ja visuaalinen, visuaalinen ja auditiivinen).

HUOM. Kuvatunnuksista saa lisätietoa standardista ISO 7001

Lähde:
SFS-EN 13200-1 2014: Katsomot ja niitä ympäröivät alueet. Osa 1: Katsomoiden yleiset vaatimukset

Palaa otsikoihinApua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja