rss Satunnainen standardifakta

20.2.2015

Mikä ihmeen vesijalanjälki?

Vesijalanjäljen arviointi voi auttaa

a) arvioimaan veteen liittyvien potentiaalisten ympäristövaikutusten laajuuttavesi

b) tunnistamaan mahdollisuuksia vähentää veteen liittyviä potentiaalisia ympäristövaikutuksia, joita
prosesseihin ja organisaatioihin sekä tuotteisiin niiden elinkaaren eri vaiheissa liittyy

c) strategisessa veteen liittyvässä riskienhallinnassa

d) helpottamaan vesitehokkuutta ja veden hallinnan optimointia tuotteen, prosessin ja organisaation tasolla

e) tarjoamaan tietoa teollisuuden, julkishallinnon tai kansalaisjärjestöjen päätöksentekoon koskien niiden veteen liittyviä potentiaalisia ympäristövaikutuksia (esim. strategiseen suunnitteluun, prioriteettien asettamiseen, tuotteiden tai prosessien suunnitteluun tai kehittämiseen, resurssien investoinnista tehtäviäpäätöksiä varten)

f) tarjoamaan yhdenmukaista ja luotettavaa tietoa, joka perustuu vesijalanjälkitulosten raportoimista
koskevaan tieteelliseen aineistoon.

Vesijalanjäljen arviointi ei yksinään riitä kuvaamaan tuotteiden, prosessien tai organisaatioiden potentiaalisiaympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan.

Lähde: SFS-EN ISO 14046 2014: Ympäristöasioiden hallinta. Vesijalanjälki. Periaatteet, vaatimukset ja ohjeet

Palaa otsikoihin



Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja