Standardisointi on yhteistyötä

Standardit laaditaan työryhmissä ja komiteoissa, joihin voi osallistua viranomaisten, teollisuuden, kaupan, käyttäjien, kuluttajien sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia. Standardien valmistelussa pyritään ottamaan huomioon kaikkien osapuolten näkökannat ja pääsemään yhteisymmärrykseen. Työn tulokset julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää.

Standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. Standardien hankinta on maksullista - näin rahoitetaan huomattava osa kansallisten standardisointielinten työstä.

Standardien tulee pysyä nopeasti kehittyvän tekniikan mukana. Tavoitteena on, että jokainen standardi tarkastetaan ja uudistetaan säännöllisesti. Tarkastuksessa käydään läpi muun muassa, mitä muutoksia uudet menetelmät, materiaalit tai laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset edellyttävät standardin sisältöön.
Suomessa standardisointia ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardisointikohteiden valinnasta ja standardien laadinnasta huolehtivat suurimmaksi osaksi SFS:n toimialayhteisöt.

Lue lisää standardisoinnista SFS:n kotisivuilta

Osallistu ja vaikuta - standardisointityön opas asiantuntijoille

Osallistu ja vaikuta -opas on tehty avuksi standardisointiin mukaan tulevalle asiantuntijalle. Oppaasta saat kokemukseen perustuvia vinkkejä

  • standardisoinnin seuraamiseen ja resurssien käyttöön
  • kansainvälisiin kokouksiin osallistumiseenOsallistu ja vaikuta: pdf-opas
  • standardien sisältöön vaikuttamiseen
  • käytännön toimintaan


Standardisointiin osallistumisen perusteisiin voit tutustua sähköisellä opetusaineistolla suomeksi ja englanniksi. Painettu suomenkielinen opas on saatavana pdf-tiedostona SFS:n kotisivuilta.

Sähköisen oppaan käyttämiseen tarvitset maksuttoman Adobe Flash Player -ohjelman.

HUOM! Opas toimii parhaiten Internet Exlporer -selaimella.


eLearning

eLearningENG

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja