Mitä standardisointi on?


Standardisointi on toimintatapojen ja menetelmien yhtenäistämistä. Sen tarkoituksena on helpottaa elämää monimutkaisessa yhteiskunnassa.

Standardisointi on vapaaehtoista, kaikille avointa yhteistyötä. Siinä asianosaiset pyrkivät sopimaan yhteisistä säännöistä toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi.

Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta sekä suojellaan ihmistä ja ympäristöä. Standardien avulla helpotetaan  kansainvälistä kauppaa ja kotimaisten yritysten kilpailukykyä sekä tuotteiden ja palveluiden pääsyä globaaleille markkinoille.

Standardit ovat toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukaistettu ratkaisu. Standardit ovat yleiseen käyttöön tarkoitettuja ja yleisesti saatavilla. Ne on laadittu konsensusperiaatteella ja ne ovat tunnustetun elimen hyväksymiä. Standardin virallinen määritelmä on standardissa SFS-EN 45020.

Koska standardisointi on vapaaehtoista, ovat standarditkin perusluonteeltaan suosituksia. Niiden käyttö on lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Standardien noudattamista voi vaatia esimerkiksi tilaaja ostamilleen tuotteille ja palveluille, yritysjohto yrityksen tuotteille tai palveluille sekä valtion viranomainen esimerkiksi maassa myytäville tuotteille voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

Standardien lajeja


Standardityyppi
sisältö/käyttötarkoitus
  
Perusstandardit
mittayksiköt, käsitteet, tunnukset ja merkit
Tuotestandardit
tuotteiden mitat, rakenne, koostumus, kestävyys,
turvallisuus yms. ominaisuudet
Testausstandardit määritelmiä raaka-aineiden ja tuotteiden testausmenetelmistä
Palvelustandardit vaatimukset, jotka palvelun on täytettävä
tarkoitukseen sopivuuden varmistamiseksi
Turvallisuusstandardit pyritään takaamaan tuotteen turvallisuus sekä ihmiselle
että ympäristölle
Sanastostandardit käsitteiden määritelmiä sekä näitä täydentäviä selityksiä,
kuvia ja esimerkkejä
Suunnittelustandardityhteneväiset suunnitteluperusteet, esimerkiksi eurokoodi
Järjestelmästandarditesimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmät


Standardeja on hyvin monilta eri aloilta. Standardit ryhmitellään Suomessa aiheen mukaisesti ns. SFS-ICS-ryhmiin. Ryhmittely perustuu kansainväliseen ICS-ryhmittelyyn (International Classification for Standards). Sama standardi voi kuulua useaan ryhmään. Tutustu ryhmittelyyn SFS:n verkkokaupan luettelossa.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja