SFS:n toimialayhteisöt

Toimialayhteisö on organisaatio, joka harjoittaa standardisointitoimintaa tietyllä erikseen määritetyllä alalla. Se laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja sen toimialayhteisö sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisö huolehtii oman toimialansa standardisoinnista itsenäisesti.

SFS:n toimialayhteisöt:

Kemesta ry
Toimiala: mm. biotekniikka, kuljetettavat kaasusäiliöt, huonekalut, maalit ja lakat, massa ja paperiteollisuus, muovit, kumiteollisuus, räjähteet, sahatavara
puh. 09 172 841

Luonnonvarakeskus (Luke)
Toimiala: maatalous- ja metsäkoneet
puh. 029 5300 700

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
Toimiala: kone- ja metalliteollisuus
puh. 09 192 31

Muoviteollisuus ry
Toimiala: tietyt muovituotteet
puh. 09 172 841

Rakennustuoteteollisuus RTT
Toimiala: rakennustuotteet
puh. 09 12991

SESKO ry
Toimiala: sähkö- ja elektroniikkateollisuus
puh. 09 696 391

TEVASTA
Toimiala: tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja nahka-ala
puh. 010 830 1408
Traficom (Viestintävirasto)
Toimiala: teleala
puh. 09 696 61

Suomen ympäristökeskus SYKE
Toimiala: ympäristöalan menetelmät
puh. 02952 51000

Väylä (Liikennevirasto)
Toimiala: tienrakennustuotteet
puh. 0295 34 3000

Yhteinen Toimialaliitto YTL
Toimiala: mm. ajoneuvot, logistiikka, terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet, urheilu- ja vapaa-ajan välineet, rakennuslasi
puh. 09 622 0410


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja