Kuka laatii standardit?

Suomessa standardisointia ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardien valmistelusta ja laadinnasta huolehtivat suurimmaksi osasi SFS:n 12 toimialayhteisöä. Myös SFS valmistelee ja laatii standardeja määrätyiltä alueilta. Toimialayhteisö harjoittaa standardisointia tietyllä, erikseen määritellyllä alalla. Se vastaa oman alansa kansainvälisestä ja eurooppalaisesta standardisoinnista.

SFS:n toimialayhteisöt

Standardien laadinnassa on mukana kaksitoista toimialayhteisöä, jotka edustavat eri toimialoja. SFS vastaa itse tiettyjen, useita toimialoja koskevien standardien, kuten laatu- ja ympäristöjohtaminen, laadinnasta. Toimialayhteisöt vastaavat oman toimialansa standardien laadinnasta.
   
Toimialayhteisöksi voidaan hyväksyä standardisointityötä tekevä ja laajasti toimialaansa edustava julkinen tai yksityinen yhteisö tai säätiö. Toimialayhteisöissä on kullekin standardisointialueelle nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii vastuualueensa standardien laadinnasta ja vastaa niiden sisältöä ja käyttöä koskeviin kysymyksiinStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja