Vesikemikaalit

Tiedä mitä hankit, käytä avuksi standardeja!


Hankintatoimen rooli parhaiten sopivien tuotteiden hankinnassa on merkittävä. METSTA on tuottanut vesilaitosten hankintatoimelle suunnatun videon, jossa tuodaan esille miten standardeja voi käyttää työkaluina vesikemikaalien hankinnassa  esitettäviin vaatimuksiin.

Kuluttajille valmistettavan veden tulee olla korkealaatuista. Vesikemikaalistandardeissa asetetaan kemikaaleille puhtausvaatimukset, joita hankintatoimi voi edellyttää toimittajan täyttävän.

Vesikemikaalistandardit ovat myös työkaluja vesilaitosten henkilökunnalle. Standardit kuvaavat kemikaalien turvallisen käsittelyn, säilytyksen, mahdolliset reaktiot muiden aineiden kanssa sekä antaa ohjeita toiminnasta onnettomuustilanteissa

Would you like to have a glass of excellent drinking water? Use EN standards for water chemicals when determining the technical requirements.Katso YouTubessa
(watch in YouTube)

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja