Top 10 -standardit

Top 10-listoihin on koottu eri aihealueiden kiinnostavia kokonaisuuksia. Näistä on hyvä aloittaa – varmista aina, että huomioit myös muut aihealueen standardit.

Koneturvallisuus ja ergonomia

Koneturvallisuus ja ergonomia kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on edistää käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työjärjestelmien tehokkuutta. Kummallakin alueella on omat toimialasta riippumattomat (horisontaaliset) perusstandardinsa.  

Top 10 -standardilistat on tehty helpottamaan standardien valintaa ”nämä ainakin tarvitset” -periaatteella. Ole hyvä ja tarkista, että tarvitut standardit ja etenkin niiden voimassa olevat versiot ovat käytössänne.

Kysy lisää koneturvallisuuden ja ergonomian standardeista asiantuntijalta:
ota yhteyttä jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi.

Koneturvallisuuden TOP 10

SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen

SFS-ISO/TR 14121-2 Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä

SFS-EN 349+A1 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi

SFS-EN ISO 13857 Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille

SFS-EN ISO 14119 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta

SFS-EN ISO 14122-1+A1 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta

SFS-EN ISO 14122-2+A1 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutiet

SFS-EN ISO 14122-3+A1 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet

SFS-EN ISO 7010 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5  Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit

SFS-EN 1037 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen

SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet

Ergonomian TOP 10

SFS-EN ISO 7250-1 Ihmisen perusmitat teknistä suunnittelua varten. Osa 1: Ihmisen perusmittojen määritelmät ja mittauspisteet

CEN ISO/TR 7250-2 Basic human body measurements for technological design. Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations

SFS-EN 547-1+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 1: Koneiden kulkuaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

SFS-EN 547-2+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 2: Työskentelyaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

SFS-EN 547-3+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen mitat.  Osa 3: Antropometriset tiedot

SFS-EN 1005-1+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät

SFS-EN 1005-2+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: Koneen ja sen osien manuaalinen käsittely

SFS-EN 1005-3+A1 Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 3: Koneen käytön suositellut voimarajat

Lue SFS:n kotisivuiltaStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja