Teräsrakenteet ja CE-merkintä = SFS-EN 1090


Katso tästä video, jossa on kompakti tietopaketti rakentamiseen käytettävien kantavien teräsrakenteiden CE-merkinnästä.

Uutta tietoakin on: Komissio on antanut tarkentavaa ohjeistusta mitkä tuotteet kuuluvat SFS-EN 1090 piiriin ja mitkä eivät.


Teräs- ja alumiinirakenteriden toteutus


Rakentamiseen käytettävät eli standardin SFS-EN 1090-1 soveltamisalaan kuuluvat kantavat teräs- ja alumiinikokoonpanot ovat rakennustuotteita, joilta edellytetään 1.7.2014 alkaen CE-merkintää. CE-merkinnän voi kiinnittää vain, jos valmistajalla on ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus ja valmistaja on laatinut tuotteelleen suoritustasoilmoituksen. Ilmoitettu laitos voi myöntää todistuksen, kun valmistajan tehtaan laadunvalvontajärjestelmä (FPC-järjestelmä) on hyväksytty. Teknologiateollisuus ry on laatinut teräskokoonpanoja valmistavalle teollisuudelle vapaasti käytettävän FPC-mallipohjan

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen koostuu kolmesta standardista:

SFS-EN 1090-1: Teräs- ja alumiinirakenteet. Osa 1: Rakenteellisten osien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vaatimukset
SFS-EN 1090-2: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset
SFS-EN 1090-3: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset

Aiemmin teräsrakenteiden toteuttaminen on Suomessa perustunut RakMK B7:ssä annettuihin ohjeisiin ja vaatimuksiin.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Muista myös hEN Helpdesk!


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja