Paikkatieto

Paikkatieto on tietoa reaalimaailman asiasta tai ilmiöstä, jonka sijainti tunnetaan. Sanotaan, että kaikesta tiedosta yli 80% on paikkatietoa. Paikkatietoa käytetään muun muassa navigoinnissa, opaskartoilla, maankäytön suunnittelussa, päätöksenteon tukena ja pelastustoiminnassa.

Paikkatietoalalla on käytössä useita eri standardeja. Tärkeimpänä tavoitteena on paikkatietojen yhteiskäyttö. Yhdessä organisaatiossa julkaistuja paikkatietoja voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Näin päällekkäinen työ vähenee ja ajantasainen tieto löytyy helpommin. 

Oheisella diasarjalla on käyty läpi tärkeimmät paikkatiedon osa-alueet ja niihin liittyvät standardit. Käy tutustumassa ja ota paikkatiedot hyötykäyttöön!

Lataa maksuton aineistoStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja