Kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikka

Kone- ja metallialan standardisoinnilla on pitkät perinteet. Vuonna 1924 Suomen Konepajainsinööriyhdistys ry:n aloitteesta perustettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Varsinainen metallialan standardisointiin keskittyvä yhteisö perustettiin vuonna 1947, jolloin erityisen tarpeen tuotannon tehokkuuden lisäämiseen standardisoinnin avulla aiheutti sotakorvausten maksaminen. Nykyään kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikan standardisoinnista vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (METSTA ry).

METSTA ry on laatinut oppimateriaaleja tukemaan opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Tarkoituksena on antaa opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa hyödyntämään niitä. Kalvosarjoissa on esitelty aihealueiden keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä.
Hitsausmerkit (ppt) (1.2 MB)

Materiaali tukee hitsauksen opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Kalvosarjassa on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Kalvosarjan tueksi on julkaistu seuraavat käsikirjat hitsauksesta:


Katso SlideSharesta
Hitsiluokat ja hyväksymisrajat (ppt) (451.5 KB)

Materiaali tukee hitsauksen opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Tarkoituksena on antaa opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa hyödyntämään niitä. Kalvosarjassa on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Kalvosarjan tueksi on julkaistu seuraavat käsikirjat hitsauksesta:


Katso SlideSharesta

Koneturvallisuuden standardit (pptx) (2.8 MB)

Diasarja tukee materiaaleihin liittyvää opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Siinä on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Kalvosarjaan liittyviä standardeja käsitellään koneturvallisuuden käskirjasarjassa.

SFS-käsikirja 93 Koneiden turvallisuus.
 • Osa 1: Perusteet ja riskinarviointi
 • Osa 2: Valikoima olennaisten koneturvallisuusstandardien kumottuja painoksia
 • Osa 3: Suojukset, turvalaitteet, hätäpysäytys, odottamattoman käynnistymisen esto
 • Osa 4: Koskettamatta tunnistavat turvalaitteet
 • Osa 5: Hydrauliikka ja pneumatiikka, paloturvallisuus, hygienia
 • Osa 6: Ohjausjärjestelmät
 • Osa 7: Ergonomiset periaatteet, henkinen työkuormitus
 • Osa 8: Ohjaimet, merkinantolaitteet, merkinantosignaalit, turvamerkinnät
 • Osa 9: Koneen käyttäjän voimat, liikkeet ja asennot
 • Osa 10: Turvaetäisyydet ja toimintatilan mitoitus
 • Osa 12: Pintalämpötilat ja lämpöolot
 • Osa 13: Aineiden päästöt, säteily
 • Osa 14: Tärinän hallinta ja mittaus
 • Osa 15: Meluntorjunnan perusteet, melualtistus
 • Osa16: Melunmittauksen perusstandardit
 • Osa 17: Sanasto
 • Osa 18: Säädökset

Katso SlideSharesta
Materiaali- ja aineenkoetusstandardit (pptx) (1.6 MB)

Aineisto tukee materiaaleihin liittyvää opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Diasarjassa on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Kalvosarjan tueksi on julkaistu seuraavat materiaaleihin ja aineenkoetukseen liittyen:

 • SFS-KÄSIKIRJA 51 Teräs.
Osa 1: Yleisstandardit
Osa 2: Kuumavalssatut rakenneteräkset. Ainestandardit
Osa 3: Ohutlevyteräkset. Ainestandardit
Osa 6: Takeet. Yleis-, tuote- ja testausstandardit
Osa 7: Lämpökäsiteltävät teräkset. Ainestandardit
 • SFS-KÄSIKIRJA 47 Kupari ja kupariseokset.
Osa 1: Yleis- ja testausstandardit
 • SFS-KÄSIKIRJA 53-1 Teräs. Tuotestandardit.
Osa 1: Lanka- ja tankotuotteet sekä profiilit
Osa 2: Putket
Osa 3: Levytuotteet
Osa 4: Päittäishitsattavat putkenosat
Osa 5: Rakenneputket
 • SFS-KÄSIKIRJA 149 Alumiini ja alumiiniseokset.
Osa 1: Muokatut tuotteet. Yleisstandardit
Osa 2: Muokatut tuotteet. Levyt ja nauhat
Osa 3: Muokatut tuotteet. Vedetyt tuotteet
Osa 4: Muokatut tuotteet. Pursotetut tuotteet
Osa 5: Valut. Yleis- ja tuotestandardit
Osa 6: Pinnoitteet

Katso SlideSharesta

Kysymyksiä ja vastauksia GPS-standardeista

GPSStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja