Kiinteistöjen käyttövesijärjestelmät ja eurooppalainen ohjeisto:  SFS-EN 806

Suomalaiseksi standardiksi vahvistettu yhteiseurooppalainen SFS-EN 806 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille -standardisarja raamittaa koko käyttövesijärjestelmään tarvittavan kokonaisuuden jakaantuen viiteen osaan:
Katso video METSTAn YouTube-kanavalla

Ohjeiston avulla yksittäiset tuotteet, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyihin tuotestandardeihin, muodostavat toimivan ja turvallisen käyttövesijärjestelmän.

Standardisarja tukeutuu useassa kohdassa kansallisiin vaatimuksiin ja esimerkiksi tuotteiden osalta todetaan, että kaikkien tuotteiden tulee olla soveltuvien tuotestandardien mukaisia ja toistaiseksi kansallisten määräysten mukaisia kunnes eurooppalaiset kriteerit (=hEN) saadaan voimaan. Lisäksi standardisarja antaa useassa kohdassa oman arvon tai toimintamallin, mutta mahdollistaa kansallisen valinnan eli vaatimuksen perään on lisätty muotoilu ”ellei kansallisesti ole jotain muuta annettu”. Merkittävin kokonaisuus, jossa on täysin mahdollista käyttää kansallista toimintamallia, on putkistomitoitus.

Standardissa SFS-EN 806-3 kuvataan yksinkertainen tapa mitoittaa putkisto, mutta standardissa todetaan, että ”suunnittelija on vapaa käyttämään kansallisesti hyväksyttyä yksityiskohtaisempaa putkistomitoitusta”.
Standardisarja kattaa uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen.

Standardisarja EN 806 on kaikissa Euroopan maissa vahvistettu kansalliseksi standardiksi ja ainakin kaikki isoimmat maat ovat jo laatineet kansallisen sovellusstandardin tai muun vastaavan julkaisun kattamaan ohjeistuksen kansallisille valinnoille ja vaatimuksille.

Videon on laatinut METSTA


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja