Kiinteät biopolttoaineet

Polttopuu

Polttopuu on katkottu ja halkaistu uunivalmis kiinteä puupolttoaine, jota käytetään kotitalouksien puulla lämmitettävissä laitteissa kuten liesissä, takoissa, uuneissa ja keskuslämmityskattiloissa. Polttoaineen laadun valvonta ja varmistus antaa varmuuden siitä, että asiakasvaatimusten mukainen tasainen laatu saavutetaan jatkuvasti.

Oheinen diasarja sisältää polttopuun tuotantoa sekä polttopuun laatuun liittyviä asioita, sekä polttopuun standardien esittelyä. Sen on tehnyt Eija Alakangas (VTT oy) SFS:n projektirahoituksella. Aineisto on suunnattu  ammattikorkeakoulujen, metsäopistojen, yliopistojen opettajille ja opiskelijoille.


Puupelletit

Pelletti on tiivistetty biopolttoaine, joka on valmistettu puubiomassasta lisäaineiden avulla tai niitä ilman yleensä lieriönmuotoisiksi kappaleiksi.

Pellettien tärkeimmät laatuominaisuudet ovat raaka-aineen laatu, kosteus, tuhkapitoisuus, mekaaninen kestävyys, lämpöarvo ja irtotiheys. Lisäksi standardissa on laatuvaatimukset tiettyjen kemiallisten ominaisuuksien määrittämistä. Isoissa lämpö- ja voimalaitoskattiloissa pelletit yleensä jauhetaan pölyksi ja käytetään pölypolttokattiloissa, näille tärkeä ominaisuus on myös pellettien sisäinen partikkelikokojakauma. Kalvosarjassa esitetään kuvin myös tärkeimmät ominaisuuksien määritysmenetelmät.Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja