Standardisarja ISO 14000


ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.


Lue lisää: SFS:n teemasivut ympäristöjohtamisesta
ISO 14000 - maksuton opetusaineisto

Luentoaineisto esittelee ympäristöjohtamisen
keskeisiä standardeja, periaatteita ja käsitteitä sekä
tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tukea ympäristöjohtamisen standardien sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja kurssien sisältöön.

Luentoaineisto rajoittuu kansainvälisen standardisoimisjärjestön laatimiin ympäristöasioiden
hallinnan standardeihin, jotka julkaistaan ISO 14000 -
sarjassa.

Tutustu SlideSharessa

Lataa aineisto pdf-muodossa

Standardisarja haltuun!Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja