Riskienhallinta

ISO 31000 auttaa organisaatioita luomaan riskienhallinnan puitteet, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Standardin tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

Aineisto on suunnattu riskien hallinnan kanssa työskenteleville, siihen perehdyttäessä tai opetuskäyttöön ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Se esittelee riskienhallintastandardin SFS-ISO 31000 käyttötapoja ja yhteyksiä muihin alan keskeisiin julkaisuihin, sekä riskienhallinnan viitekehyksen, periaatteet ja prosessit.

Diasarjassa ei käsitellä standardia SFS-ISO 31000 yksityiskohtaisesti, vaan se on tarkoitettu johdannoksi riskienhallintaan.

Aineiston on tehnyt Lassi Väisänen (Riskienhallintayhdistys).

Riskienhallinnan teemasivu SFS:n kotisivuilla


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja