Mitä on laatu?

ISO 9000 -standardisarja on tärkein ja samalla laajimmin levinnyt ammattimaisen laatutoiminnan referenssi.

Laadunhallinnan opetuksen tukena voit käyttää tätä SFS:n maksutonta luentoaineistoa.

Aineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille ja opiskelijoille. Se esittelee laadunhallinnan keskeiset standardit, periaatteet ja käsitteet sekä tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tukea laadunhallinnan sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja kurssien sisältöön.

Lataa aineisto

Tutustu SlideSharessa


Mitä laatu on? Lue artikkeli laadustaJohdanto ISO 9000 -sarjan standardeihin

Diasarjassa ei käsitellä kaikkia standardeihin sisältyviä asioita, vaan yleisen johdannon jälkeen korostetaan joitakin tärkeitä piirteitä, kuten käsitteitä ja sanastoa sekä laadunhallinnan seitsemää periaatetta. 

Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko SFS:n toimeksiannosta. Materiaalia on valmistelun eri vaiheissa kommentoinut SFS:n laadunhallintakomitea (TK 105), jonka jäsenenä myös Markku Pitko toimii. Kalvosarja on tuotettu SFS:n projektirahoituksella.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja