Akustiikka

Akustiikka on ääntä tutkiva tiede, äänioppi. Ääni on värähtelyä, joka voi aiheuttaa kuulohavainnon. Häiritsevä tai ihmiselle haitallinen ääni on melua.  Aineistossa esitetään meluakustiikan alkeet esimerkkien ja tärkeimpien kaavojen avulla.

Esitys on kolmeen osaan jaettu kokonaisuus:

  •  Osa 1 Johdanto akustiikkaan, ääneen ja meluun
  • Osa 2 Meluakustiikan perusteita, värähtely, aallot ja perussuureet
  • Osa 3 Kuuloaistin toiminta ja ominaisuuksia


Huoneakustinen malli_600
Huoneakustinen malli.Kuva: TTY/Henry Niemi ja Mikko Kylliäinen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja