rss Ajankohtaista

17.7.2017

Syksyn tapahtumia standardien merkeissä

Ilmoittautuminen kahteen tilaisuuteen on jo avattu!


SFS järjestää syksyllä 2017 useita tapahtumia uusien standardien merkeissä. Syyskuussa järjestettäviin tilaisuuksiin voi ilmoittautua jo nyt

Terveydenhuollon laatujärjestelmä

Terveydenhuollon standardia SFS-EN 15224 "Laadunhallintajärjestelmät. Standardi ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön" esitellään aamukahvitilaisuudessa 12.9.2017 klo 9 - 11 SFS:n kokouskeskuksessa. Tilaisuudessa kerrotaan itse standardista ja siihen liittyvästä sertifioinnista. Ohjelmassa myös käytännön yritysesimerkki.

Tilaisuuden ohjelma varmistuu elokuussa, mutta mukaan voit ilmoittautua jo nyt SFS:n tapahtumakalenterissa.

Verkkolaskustandardi, soveltaminen ja käytön tekninen opastus

Torstaina 21.9.2017 klo 9 - 16 järjestettävässä tilaisuudessa kerrotaan sähköisen laskutuksen direktiivistä 2014/55/EU ja siihen liittyvästä standardista.Tilaisuus pidetään työ- ja elinkeinoministeriön auditoriossa.

Eurooppalainen direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa tuo velvoitteita ja uusia standardeja alan toimijoille. Julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt ovat velvollisia vastaanottamaan ja käsittelemään direktiivissä mainittujen standardien mukaisia sähköisiä laskuja 27.11.2018 lähtien.

Tutustu alustavaan ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen SFS:n tapahtumakalenterissa.Molemmat tapahtumat ovat maksuttomia. Tervetuloa!

Palaa otsikoihin

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

Savunhallintalaitteisto ja sen komponentit olisi suunniteltava huolellisesti. Tuoteominaisuudet koneellisille savunpoistopuhaltimille rakennustyömaalla määrittelevä standardi on nyt päivitetty. Lisäksi on päivitetty sitä täydentävä kansallinen soveltamisstandardi, joka määrittelee savunpoistopuhaltimilta vaadittavat ominaisuudet.

Muurauskappaleilta ja muurattuja rakenteita täydentäviltä tuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan eurooppalaisissa standardeissa, jotka on päivitetty. Myös rappauslaastien, tasoitteiden ja muurauslaastien standardeja on päivitetty. Päivitetyt standardit on käännetty suomen kielelle.

Uusitut SFS-käsikirjat 604-1 ja -2 ovat välttämättömät räjähdysvaarallisten tilojen kanssa toimiville sähköalan ammattilaisille.

Nyt on julkaistu päivitetyt NDT-standardit, jotka liittyvät hitsausliitosten ultraäänitarkastuksiin sekä radiografisen kuvauksen hyväksymisrajoihin.

SFS:n asiakaspalvelu auttaa läpi kesän. Heinäkuussa tavoitat meidät ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 sähköpostitse sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353. Verkkokauppa on auki 24/7 läpi kesän.

Veneiden nestekaasujärjestelmien turvallisuusvaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN ISO 10239:2017. Sitä noudattamalla voitte osoittaa, että nestekaasujärjestelmä vastaa huvivenedirektiivin vaatimuksia (2013/53/EU).

Henkilötietojen käsittelyyn ja suojaukseen tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota ja varmistaa yksilöitä koskevien tietojen tietoturvallisuus. Uudet kansainväliset standardit ovat hyviä apuvälineitä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä ja sen noudattamisen osoittamiseen: Ne antavat ohjeet tietosuojavaikutusten arviointiin ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstöjohtaminen on yhteistyötä. Siksi tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja kieli, joka kuvataan standardeissa. Nyt on julkaistu ohjeet organisaatioiden kestävän työllistävyyden kehittämiseen ja rekrytoinnin kustannusten laskemiseen.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset kuvaavan standardisarjan SFS-EN 1176 osat 1 - 4 ja 6 on uusittu. Lisäksi on julkaistu uusi standardi siirrettävien pelimaalien vaatimuksista (SFS-EN 16579).

Nyt on julkaistu uusi kansainvälinen standardi SFS-ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita. Se on malli organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle.


Uusimmat standardit SFS Kaupassa

14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja