rss Ajankohtaista

5.12.2018

Rakennusalan standardit ja eurokoodit - maksuton tilaisuus

Perinteinen rakennusalan standardien ja  eurokoodien koko päivän seminaari järjestetään tänä vuonna HIlton Kalastajatorpalla 11. joulukuuta. Seminaarissa jälleen tarjolla tuhti tietopaketti aiheesta. Puheenjohtajina toimivat Pekka Talaskivi (tekninen päällikkö, Rakennusinsinööriliitto RIL) ja Hanna Järvenpää (toimitusjohtaha, METSTA).

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan

Ohjelma (avaa pdf-muodossa)

 • 10.00 Tilaisuuden avaus
 • 10.10 Maankäyttö‐ ja rakennuslain MRL uudistaminen
  • johtaja Anu Kärkkäinen, Talonrakennusteollisuus TRT
 • 10.30 Rakentamismääräyskokoelma – jatko valmistelun tilannekatsaus,
  • johtaja Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT
 • 10.50 Rakennusvalvonnan katsaus
  • tarkastuspäällikkö Pasi Timo, Vantaan kaupunki
 • 11.10 Markkinavalvonnan katsaus
  • ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, Turvallisuus‐ ja kemikaalivirasto Tukes
 • 11.30 Liikenneviraston katsaus
  • silta‐asiantuntija Heikki Lilja, Liikennevirasto
  • erityisasiantuntija Sami Petäjä, Liikennevirasto
 • 11.50 Lounas
 • 12.50 Kansalliset tuotehyväksynnät – käytännön kokemuksia
  • tyyppihyväksynnät,liiketoimintapäällikkö Tiina Ala‐Outinen, Eurofins Expert Services
  • varmennustodistukset, tuotepäällikkö Jani Ruuth, Kiwa Inspecta
 • 13.20 Rakennusten elinkaariarviointi ja hiilijalanjäljen laskenta
  • asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus TRT
 • 13.40 SKOL:n tuotemäärittelyohjeistus
  • erityisasiantuntija Jarmo Leskelä, A‐Insinöörit
 • 14.00 Eurokoodien jatkokehitys ‐ tilannekatsaus
  • silta‐asiantuntija Heikki Lilja, Liikennevirasto
 • 14.30 Kahvi
 • 15.00 BIM standardisointi CEN TC 442:ssa
  • asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus TRT
 • 15.15 Rakennusten 2. sukupolven energiatehokkuusstandardit
  • asiantuntija Tuire Tommila, METSTA
 • 15.30 Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma
  • kehitysjohtaja Juha Valjus, Sweco
 • 15.45 BY66 Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje 2018 ‐ esittely
  • osastopäällikkö Mikko Mäntyranta, Ramboll Finland
 • 16.00 SFS 5975 Betonirakenteiden toteutus, standardin SFS‐EN 13670 käyttö Suomessa ‐ päivitys
  • jaospäällikkö Ari Mantila, Rakennustuoteteollisuus RTT
 • 16.15 Teräsrakenteiden uudet toteutusstandardit
  • toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, Teräsrakenneyhdistys TRY
 • 16.30 Puurakenteiden standardisointi ‐ ajankohtaista
  • erityisasiantuntija Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus
 • 16.45 Loppukeskustelu
 • 17.00 Tilaisuus päättyy

  • eurokoodi_960x240 (2)


Palaa otsikoihin

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. Varsinaiset tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2, josta on heinäkuussa 2018 tullut uusi painos.

Uusi standardi SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 auttaa saamaan staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat hallintaan terveydenhuollon tiloissa.

ISBN-tunnus identifioi kirjat ja ISSN-tunnus jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Nyt nämä tunnukset määrittelevät kansainväliset standardit on uudistettu.

Tilaisuudessa esitellään uudistettu standardi ISO/IEC 27003, joka tarjoaa ohjeistusta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksiin. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi.

Aurinkosähkölaitteiston suunnitteluun ja tarkastuksiin on julkaistu uusia vaatimuksia.

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset kuvaava standardi SFS-EN ISO/IEC 17025 on uudistettu vuonna 2017 ja julkaistu nyt myös suomeksi.

Uusittu SFS-käsikirja 600-2 sisältää kokoelman sähköasennusten turvallisuutta koskevia standardeja.

Standardien avulla varmistetaan sähkölaitteiden ja sähköasennusten turvallisuus. Standardin mukaan toimien tehdään myös sähkötyöt turvallisesti. Useita sähköasennuksia koskevia julkaisuja on päivitetty.

SFS järjestää 4.12.2018 tilaisuudessa, jossa kerrotaan omaisuudenhallinnan (asset managemet) kansainvälisistä standardeista osana organisaation johtamista. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi.

EU:n lainsäädännön mukaiset tulliedustajia koskevat osaamisvaatimukset määritellään uudessa eurooppalaisessa standardissa. Se tukee yhteistä näkemystä tulliedustajilta vaadittavasta osaamisesta ja selkeyttää käytettyjä termejä. Siitä on hyötyä myös tulliedustajan tarjotessa tulliedustajapalveluja muussa kuin siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut.


Uusimmat standardit SFS Kaupassa

13.12.2018 2.49
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.32

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja