rss Ajankohtaista

3.12.2018

Kuluttajien edustajia tarvitaan!

Ikääntyvä yhteiskunta, palveluiden digitalisoituminen, ilmastonmuutos ja uudenlaiset tuotteet luovat uusia tarpeita, joten tarvitaan uudenlaisia standardeja. Miten standardeissa otetaan huomioon kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien näkemykset? Pitäisikö jotain tehdä toisin?

Tervetuloa SFS-seminaariin, jossa kerromme, miten järjestelmä toimii ja miten kuluttajana voit hyötyä siitä ja päästä vaikuttamaan standardeihin. Kuluttajat ovat tärkeä sidosryhmä standardisoinnissa, jossa tarvitaan kaikkia – valmistajia, maahantuojia, käyttäjiä, kauppaa, viranomaisia, testauslaitoksia, työmarkkinajärjestöjä.


Aika: tiistaina 11.12.2018 klo 13 - 16
Paikka: SFS:n kokouskeskus (Malminkatu 34, 00100 Helsinki)

Miten mukaan? Ilmoittaudu SFS:n tapahtumakalenterissa

Ohjelma


Avaus
Susanna Vahtila, johtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Standardisointi on tärkeää – miksi ja kenelle?
Antti Karppinen, teknillinen johtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Kuluttajat sidosryhmänä EU:n standardisointiasetuksen näkökulmasta
Anne Hyartt, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Kuluttajaliitto vahvana vaikuttajana ja kokoavana voimana standardisoinnissa
Juha Beurling, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

Tauko

Uutta standardisoinnissa – rakennamme tulevaisuutta:

Ikääntyvä yhteiskunta (ageing societies)
Kimmo Konkarikoski, standardisointipäällikkö, Yhteinen Toimialaliitto ry

Ikääntyvä työväestö
Antti Harjuoja, liiketoiminnan johtaja, Nextmile

Yksityisyydensuoja digitaalisissa kuluttajatuotteissa ja -palveluissa
Susanna Vahtila, johtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Sähköautojen lataus
Juha Vesa, kehityspäällikkö, SESKO ry

Trampoliinipuistot
Suvi Pasanen, asiantuntija, Yhteinen Toimialaliitto ry

Kuluttajat mukaan – mutta miten?
Susanna Vahtila, johtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Kuluttaja


Palaa otsikoihin

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. Varsinaiset tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2, josta on heinäkuussa 2018 tullut uusi painos.

Uusi standardi SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 auttaa saamaan staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat hallintaan terveydenhuollon tiloissa.

ISBN-tunnus identifioi kirjat ja ISSN-tunnus jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Nyt nämä tunnukset määrittelevät kansainväliset standardit on uudistettu.

Tilaisuudessa esitellään uudistettu standardi ISO/IEC 27003, joka tarjoaa ohjeistusta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksiin. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi.

Aurinkosähkölaitteiston suunnitteluun ja tarkastuksiin on julkaistu uusia vaatimuksia.

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset kuvaava standardi SFS-EN ISO/IEC 17025 on uudistettu vuonna 2017 ja julkaistu nyt myös suomeksi.

Uusittu SFS-käsikirja 600-2 sisältää kokoelman sähköasennusten turvallisuutta koskevia standardeja.

Standardien avulla varmistetaan sähkölaitteiden ja sähköasennusten turvallisuus. Standardin mukaan toimien tehdään myös sähkötyöt turvallisesti. Useita sähköasennuksia koskevia julkaisuja on päivitetty.

SFS järjestää 4.12.2018 tilaisuudessa, jossa kerrotaan omaisuudenhallinnan (asset managemet) kansainvälisistä standardeista osana organisaation johtamista. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi.

EU:n lainsäädännön mukaiset tulliedustajia koskevat osaamisvaatimukset määritellään uudessa eurooppalaisessa standardissa. Se tukee yhteistä näkemystä tulliedustajilta vaadittavasta osaamisesta ja selkeyttää käytettyjä termejä. Siitä on hyötyä myös tulliedustajan tarjotessa tulliedustajapalveluja muussa kuin siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut.


Uusimmat standardit SFS Kaupassa

13.12.2018 2.49
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.33
12.12.2018 2.32

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja