rss Ajankohtaista

1.11.2016

Hallitusti turvalliseen pilveen 22.11.

Tervetuloa SFS:n seminaariin kuulemaan ja keskustelemaan pilvipalveluiden johtamisesta, hankinnasta ja tietoturvasta 22.11. klo 13.00-16.00.

IT- ja digitalisointibarometrin mukaan viime vuonna 59 prosentilla organisaatioista oli pilvipalvelustrategia. Barometrin tuloksista käy lisäksi ilmi se, että monissa organisaatioissa ei ole niiden omien edustajien mielestä riittävästi osaamista digitalisoinnin onnistumiseksi.

Marraskuun 22. päivä järjestettävässä seminaarissa pyritään löytämään vastauksia ja kenties parannuskeinoja näihin barometrissäkin esiin nousseisiin asioihin. Esityksissä käydään läpi suomalaisten yritysjohtajien ajatuksia pilvipalveluista, esitellään pilvipalveluiden johtamisen erityispiirteitä ja kerrotaan standardeista, joista voi olla hyötyä pilvipalveluiden hankinnassa ja hallinnassa.

Hallitusti turvalliseen pilveenSeminaarin järjestävät yhdessä SFS:n seurantaryhmät SR 308 IT:n ja IT-palveludn johtaminen, SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat sekä SR 307 Tietoturvatekniikat.

Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa.
Lisätiedot: it-info@sfs.fi

Tilaisuuden ohjelma:
22.11.2016 13.00-16.00

SFS:n IT-standardisoinnin esittely
   Elina Huttunen, asiantuntija, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Mitä suomalaiset johtajat ajattelevat pilvipalveluiden onnistumisesta?
   Tomi Dahlberg, yritysjohtamisen konsultti, erikoistutkija, Turun yliopisto,
   SR 308:n puheenjohtaja

Miten pilvipalveluita pitäisi johtaa palveluina?
   Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö, Inspecta Oy,
   SR 307:n ja SR 308:n jäsen

Tauko

Pilvipalvelustandardien käyttö palvelun elinkaaren eri vaiheissa
   Tuomas Nurmela, Business Development Manager, Tieto Oyj,
   SR 310:n puheenjohtaja

Pilvipalveluiden tietoturva
   Eero Öster, Head of Cloud Transformation, Nixu Oyj

Paeelikeskustelu

Palaa otsikoihin

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

Uusi standardi antaa ohjeita lämmitysstrategioiden ja lämmitysjärjestelmien valinnasta kirkkoihin, kappeleihin ja muihin uskonnonharjoituspaikkoihin, kuten moskeijoihin ja synagogiin. Ohjeita noudattamalla estetään kulttuuriperinnön vaurioituminen ja saadaan aikaan miellyttävä lämmitysratkaisu rakennuksen käyttäjille.

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsauksen laadunhallinnan tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjan ensimmäiseen osaan. Se on tärkeä työkalu hitsausalan ammattilaisille ja kouluttajille.
Ajoneuvojen moottorinlämmittimien erityisvaatimukset kuvataan uudistetussa standardissa SFS 5724:2018. Nämä vaatimukset täyttävissä moottorinlämmittimissä on huomioitu ja minimoitu vaarat, joita laitteet voivat aiheuttaa ihmisille. Kannattaa siis varmistaa myymienne moottorinlämmittimien standardinmukaisuus.

Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. Varsinaiset tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2, josta on heinäkuussa 2018 tullut uusi painos.

Standardiin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on julkaistu muutos A1. Samalla standardista on julkaistu myös uusi yhdistetty versio SFS 6002 + A1, jossa muutoksen teksti on otettu huomioon standardin sisällössä.

SFS-käsikirjaan 165-1 on koottu asfalttimassojen testausmenetelmiä koskevia yhteiseurooppalaisia standardeja sarjasta SFS-EN 12697 Asfalttimassat. Testausmenetelmät.

Useita hitsaukseen liittyviä standardeja on päivitetty ja julkaistu nyt suomeksi. Ne koskevat hitsaajan pätevyyskoetta valurautojen sulahitsaukseen, alumiinin kaarihitsauksen hitsiluokkia sekä hitsausohjeita metalleille.

Muovituotteet merkitään muovimateriaalien tunnistamista varten uuden standardin avulla. Se esittää järjestelmän muovimateriaaleista valmistettujen tuotteiden yhdenmukaiseksi merkitsemiseksi.

Uimahalleissa ja kylpylöissä on tarkoitus pitää hauskaa ja rentoutua - turvallisesti. Sen vuoksi uimahallien ja niissä käytettävien varusteiden n täytettävä asetetut turvallisuusvaatimukset. Vesiliukumäkien turvallisuusvaatimukset, testimenetelmät ja käyttöohjeet kuvataan standardeissa. Jos suunnittelet, huollat tai vastaat uimahallin tai kylpylän ylläpidosta, kannattaa tutustua standardeihin!

Nastarenkaiden tienkuluttavuusmittauksia tarvitaan, kun määritellään nasta-rengasyhdistelmän vaikutusta tienpintaan. Nyt on valmistunut standardi, joka kuvaa menetelmän nastarenkaiden tienkuluttavuusmittaukselle.


Uusimmat standardit SFS Kaupassa

22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40
22.10.2018 2.40

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja