rss Ajankohtaista

12.2.2018

Ensiluokkainen asiakaskokemus

Tiesitkö, että standardeista voi olla apua myös ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseen? Uudessa julkaisussa CEN/TS 16880:2015:fi Palvelun erinomaisuus. Ensiluokkaisten asiakaskokemusten luominen palvelun erinomaisuuden avulla esitetään ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseen tarvittavat periaatteet, malli ja mallin osatekijät: suunnittelu, visio, toiminta-ajatus ja strategia, johtajuus, henkilöstö, kulttuuri, asiakkaan tarpeiden, odotusten ja toiveiden ymmärtäminen, innovaatiojohtaminen, prosessien ja organisaatiorakenteen hallinta sekä tulosten seuranta.

Palvelun erinomaisuuden toteuttamisen perustana ovat ydinarvolupaus ja asiakasvalitusten hallinta, jotka kuvataan standardeissa SFS-EN ISO 9001 ja ISO 10002:2014. Näiden päälle rakennetaan yksilöllinen ja yllätyksellinen palvelu. Yllätyksellinen palvelu on räätälöityä ja tuottaa iloa. Tunnekokemus on asiakaskokemuksen ytimessä.

Julkaisu esiteltiin SFS:n tilaisuudessa 14.11.2018. Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta SFS:n kotisivuilta.

Innovaatiojohtaminen


Palaa otsikoihin

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

Savunhallintalaitteisto ja sen komponentit olisi suunniteltava huolellisesti. Tuoteominaisuudet koneellisille savunpoistopuhaltimille rakennustyömaalla määrittelevä standardi on nyt päivitetty. Lisäksi on päivitetty sitä täydentävä kansallinen soveltamisstandardi, joka määrittelee savunpoistopuhaltimilta vaadittavat ominaisuudet.

Muurauskappaleilta ja muurattuja rakenteita täydentäviltä tuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan eurooppalaisissa standardeissa, jotka on päivitetty. Myös rappauslaastien, tasoitteiden ja muurauslaastien standardeja on päivitetty. Päivitetyt standardit on käännetty suomen kielelle.

Uusitut SFS-käsikirjat 604-1 ja -2 ovat välttämättömät räjähdysvaarallisten tilojen kanssa toimiville sähköalan ammattilaisille.

Nyt on julkaistu päivitetyt NDT-standardit, jotka liittyvät hitsausliitosten ultraäänitarkastuksiin sekä radiografisen kuvauksen hyväksymisrajoihin.

SFS:n asiakaspalvelu auttaa läpi kesän. Heinäkuussa tavoitat meidät ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 sähköpostitse sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353. Verkkokauppa on auki 24/7 läpi kesän.

Veneiden nestekaasujärjestelmien turvallisuusvaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN ISO 10239:2017. Sitä noudattamalla voitte osoittaa, että nestekaasujärjestelmä vastaa huvivenedirektiivin vaatimuksia (2013/53/EU).

Henkilötietojen käsittelyyn ja suojaukseen tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota ja varmistaa yksilöitä koskevien tietojen tietoturvallisuus. Uudet kansainväliset standardit ovat hyviä apuvälineitä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä ja sen noudattamisen osoittamiseen: Ne antavat ohjeet tietosuojavaikutusten arviointiin ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstöjohtaminen on yhteistyötä. Siksi tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja kieli, joka kuvataan standardeissa. Nyt on julkaistu ohjeet organisaatioiden kestävän työllistävyyden kehittämiseen ja rekrytoinnin kustannusten laskemiseen.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset kuvaavan standardisarjan SFS-EN 1176 osat 1 - 4 ja 6 on uusittu. Lisäksi on julkaistu uusi standardi siirrettävien pelimaalien vaatimuksista (SFS-EN 16579).

Nyt on julkaistu uusi kansainvälinen standardi SFS-ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita. Se on malli organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle.


Uusimmat standardit SFS Kaupassa

14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46
14.8.2018 2.46

Apua opetukseen ja oppimiseen

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja