Ympäristömelu

Tämä standardisointialue kattaa ympäristömelun mittaukseen, mallintamiseen, arviointiin ja meluntorjuntaa liittyvät standardit.

Standardit käsittelevät erityisesti:

  • ympäristömelun kuvaamisen ja mittaamisen yleisiä periaatteita
  • liikennemelun mittausta (tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenne)
  • meluesteiden melunvaimennuksen määrittämistä
  • melunvaimennuksen laskentamalleja
  • ampumaratamelun mittausta ja arviointia.


Standardit laaditaan komiteassa ISO/TC 43/SC 1 Noise ja osittain myös komiteassa CEN/TC 211 Acoustics.

Aihealueelta valmistuneet standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS 91.020 Kaavoitus. Kaupunkisuunnittelu
SFS-ICS 17.140.20 Koneiden ja laitteiden aiheuttama melu
SFS-ICS 13.140 Ihmiseen kohdistuva melu

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.  

Katso myös:
Akustiikka
Meluntorjunta
Rakennus- ja huoneakustiikka


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja