Ympäristöjohtaminen

Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarja ISO 14000 on maailmanlaajuisesti käytössä ympäristöjohtamisen tukena.

ISO 14000 -standardien kehittämisestä vastaa ISOn tekninen komitea ISO/TC 207 Environmental Management. Työssä on mukana ympäristöasiantuntijoita yli 100 maasta. Valmiina on noin 25 standardia ja ohjejulkaisua.

ISO 14000 -sarja käsittelee seuraavia aiheita:

  • ympäristöjärjestelmät
  • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
  • ympäristönsuojelun tason arviointi
  • ympäristömerkinnät
  • elinkaariarviointi

  • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta
  • ympäristöviestintä

  • tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
  • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
  • termit ja määritelmät


Sarjan päästandardit ISO 14001 ja ISO 14004 koskevat ympäristöjärjestelmiä. Yhdessä ISO 14000 -standardit tarjoavat yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille "työkalupakin" ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen.

Ympäristöjohtamisen standardit kuuluvat ICS-ryhmään 13.020 Ympäristönsuojelu.

SFS:n teemasivut ympäristöjohtamisesta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja