Veden laatu

Vesi on ominaisuuksiltaan hyvin tärkeä aine maapallolla. Elämä on syntynyt vedessä ja vesi on edelleen välttämätön kaikille elämän muodoille. Vesi peittää 70 % maapallon pinta-alasta ja myös ilmasto määräytyy pitkälti veden kiertäessä vesi- ja ilmakehän välillä. Vesi näyttelee pääosaa kallioiden rapautumisprosessissa, jonka tuloksena maaperämme on muodostunut. 

Koska aiheutamme toiminnallamme veden laatuun erilaisia vaikutusten ketjuja ja niistä seuraavia vuorovaikutuksia, tarvitsemme vesistöjen tilan tutkimiseksi mm. fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja mikrobiologisia tutkimusmenetelmiä. Standardisoidut tutkimusmenetelmät lisäävät tulosten yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.


SYKE osallistuu veden laatu -standardien laadintaan eurooppalaisessa ja kansainvälisessä teknisessä komiteassa, sen alakomiteoissa ja työryhmissä:


Lisätietoa SYKEn ja ympäristö.fi -sivuilta:
Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja