Vuonna 2015 perustettu eurooppalainen CEN/TC 444 Environmental characterization of solid matrix -tekninen komitea ottaa haltuunsa lakkautettavan horisontaalikomitean
  • CEN/TC 400 Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil -työkohteet sekä
  • CEN/TC 292 Characterization of waste  ja
  • CEN/TC 345 Characterization of soils -työkohteet.
Ne tulevat kuulumaan uuden komitean toimialaan. Kysymykseen, lähtevätkö CENin muut komiteat (kuten esim. CEN/TC 308 Characterization of sludges) mukaan CEN/TC 444:n työhön, ei ole tällä hetkellä vastausta.
Uuden komitean toimiala linkittyy ISO-tasolla erityisesti komiteaan TC 190 Soil quality.

Alla olevasta taulukossa on kuvattu CEN/TC 444 -teknisen komitean työn jakaantuminen eri työryhmiin:

 

Työryhmä

Sihteeristö

Puheenjohtaja

WG1 Leaching tests

NEN

Pierre Hennebert (AFNOR)

WG2 Organic analysis

AFNOR

Marie-Pierre Strub (AFNOR)

WG3 Inorganic analysis

DIN

Klaus Furtmann (DIN)

WG4 Biological characterisation

BSI

Elizabeth Lakin (BSI)

WG5 Physical methods

DIN

Florian Stange (DIN)


Tarve CEN/TC 444 työlle on suuri kiristyvä kilpailun vallitessa laboratorioalalla. Laboratorioilla on suuri tarve horisontaalisille standardimenetelmille, joiden kautta on mahdollista saavuttaa kustannushyötyä erillisiin menetelmiin nähden. Horisontaalit standardimenetelmät helpottavat myös esimerkiksi kiertotalouteen siirtymistä kun eri säädösten vaatimukset pystytään harmonisoimaan.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja