Hydrologiset mittaukset

Hydrologia on tieteenala, joka tutkii vesivaroja ja veden kiertokulkua. Siihen liittyy paljon säännöllisiä mittauksia, joiden avulla seurataan jatkuvasti muuttuvaa vesitilannetta. Mittaukset kohdistuvat mm. sadantaan, lumipeitteeseen, vesistöjen vedenkorkeuteen ja virtaamaan sekä maa- ja pohjavesiin. Hydrologisten mittausten standardisointi on tärkeää monestakin syystä. Vain hyvä ja yhtenäinen mittaustapa tuottaa riittävän tarkat perustiedot vesivaroista. Lisäksi yhtenäistä käytäntöä tarvitaan selvitettäessä veden kiertokulkua ja sen osatekijöitä laajoilla alueilla, esimerkiksi kansallisella tasolla ja suurissa kansainvälisissä vesistöissä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)  osallistuu hydrologiaa koskevien standardien laadintaan eurooppalaisessa CEN/TC 318 Hydrometry -teknisessä komiteassa.

Lue lisää SYKE:n sivuilta.

Lue lisää myös ymparisto.fi -sivuilta:
Hydrologiset havainnot
Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja