Menetelmästandardeilla mitataan ympäristön tilan puhtautta

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on mukana kansainvälisessä ja eurooppalaisessa standardisoinnissa SFS:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja laatii ympäristöalan menetelmästandardeja. Niitä käytetään ympäristön tilan tutkimuksissa, seurannoissa, velvoitetarkkailuissa ja valvonnassa ja voidaan sanoa, että menetelmästandardien avulla saadut tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Tämä helpottaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä mm. elinkeinoelämässä ja viranomaisten toiminnassa.

SYKE laatii menetelmästandardeja seuraavilta aihealueilta kansainvälisenä ja eurooppalaisena yhteistyönä:

 1. Veden laatu:
 1. näytteenotto
 2. biologia
 3. mikrobiologia
 4. kemia
  2.    Maan laatu:
 1. näytteenotto
 2. biologia
 3. kemia
 4. ohjeistot
 5. sanastot

3.       Kiinteät ympäristönäytteet

4.       Lietteiden hallinta ja karakterisointi:
 1. Lietteiden karakterisointi
 2. Ohjeet lietteen tuotannon, hyötykäytön ja hävittämisen hyviksi käytännöiksi
 3. Toimenpiteet lietteen hyötykäyttö- ja hävittämiskeinojen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja laajentamiseksi

5.       Lietteen kunnostus, kierrätys, käsittely ja loppusijoitus

6.       Hydrometria


Lue lisää ympäristöalan menetelmästandardisoinnista.Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja