Rajoitetut aineet sähkölaitteissa

Useissa maissa on valmiina ja valmisteilla sähkölaitteissa käytettäviä aineita koskevaa lainsäädäntöä. Eurooppalaisella RoHS-direktiivillä rajoitetaan raskasmetallien (lyijy, elohopea, kadmium, kuuden arvoinen kromi) sekä kahden bromatun palonestoaineryhmän (polybromibifenyyli, PBB sekä polybromidifenyylieetteri, PBDE) käyttöä sähköteknisissä tuotteissa.
 
SESKOn komitea SK 111 huolehtii Suomen osallistumisesta RoHS-aineiden määrittämiseen tarvittavien IEC-standardien laadintaa sekä saattaa työn tulokset kansallisiksi standardeiksi.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja