Maaperä

Maanparannusaineiden ja kasvualustojen eurooppalaisesta standardisoinnista vastaa CEN/TC 223 Soil improvers and growing media. Sen työtä Suomessa seuraa SFS:n seurantaryhmä SFS/SR 203.

Toimialan standardeissa määritellään mm. maanparannusaineisiin ja kasvualustoihin liittyviä analyysi- ja näytteenottomenetelmiäStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja