Jätehuolto ja kierrätys

Yleinen Teollisuusliitto huolehtii neljän ympäristöön liittyvän teknisen komitean toiminnasta Suomessa.

Ympäristöhuoltoalaan liittyvät alueet YTL:ssä ovat:

  • jäteautot ja -astiat

  • jätteiden karakterisointi

  • renkaiden kierrätys
  • kierrätyspolttoaineet

Lisätietoja standardeista saa Yleisen Teollisuusliiton omilta kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Rekisteriseloste