Ilma

Ilmanlaatua kartoittavien menetelmien standardisoinnista vastaavat ISOn tekninen komitea ISO/TC 146 Air quality ja CENin tekninen komitea CEN/TC 264 Air quality.


Menetelmät koskevat päästöjen, ympäristön ilmanlaadun, sisäilman laadun ja meteorologisten parametrien määrittämistä. Painopiste on ilmansaasteiden (esim. hiukkaset, kaasut, hajut, mikro-organismit) mittausmenetelmissä ja mittausten laadunvarmistuksessa.

Valmiita kansainvälisiä (ISO) ilmanlaadun standardeja on yli 100 ja eurooppalaisia (CEN) standardeja kymmeniä. Useiden eurooppalaisten ilmanlaadun standardien laadinta liittyy EU:n ilmanlaatua koskevien direktiivien täytäntöönpanoon. Tavoitteena on luotettavat mittausmenetelmät ja vertailukelpoiset mittaustulokset. Ilmanlaatuun liittyvät standardit kuuluvat ICS-ryhmään 13.040 (Ilman laatu).

Lisätietoja: SFS-Standardisointi, puh. 09 1499 331 (vaihde), www.sfs.fi


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja