Ympäristö

Ympäristö käsittää ihmistä ympäröivän luonnon; ilmakehän, maaperän ja vesistöt, jotka yhdessä muodostavat suuren kokonaisuuden. Ihminen muuttaa kuitenkin toiminnallaan tätä ympäristöä monin tavoin, jolloin usein syntyy erilaisia haittoja ja ongelmia. Ympäristön suojelemiseksi tarvitaan erityisasiantuntemusta sekä tarkkoja ja yhtenäisiä ohjeita, joita osaltaan kansainvälisellä ja eurooppalaisella standardisointityöllä toteutetaan. Esimerkiksi vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY) ja sen liitteessä 5 on mainittu useita laatutekijöiden seurantaa koskevia standardeja, joita on noudatettava tieteellisen laadun ja vertailtavuuden saavuttamiseksi.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja