Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävät termit määritellään eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa (EN 45000 - ja ISO/IEC 17000 -standardisarjat). Standardeissa esitetään yleiset periaatteet vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset mm. akkreditointi- ja sertifiointielinten, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden sekä tarkastuslaitosten toiminnalle.

Standardien laadinnasta vastaa ISOn tekninen komitea Committee on conformity assessment (CASCO) yhdessä CENin ja CENELECin teknisen komitean CEN/CLC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies kanssa.

Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät standardit kuuluvat ICS-ryhmään 03.120.20 (Tuotteiden ja yritysten sertifiointi. Vaatimustenmukaisuuden arviointi). 
Lisätietoja:  SFS-Standardisointi, puh. 09 1499 331 (vaihde), www.sfs.fi.

Vaatimustenmukaisuus sähköalalla
Sähköalalla toimii IEC:ssä Conformity Assessment Board (CAB), joka vastaa vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä toiminnoista. Varsinaisesta sertifiointitoiminnasta huolehtii kolme erillistä järjestelmää: IECEE (sähkölaitteet ja komponentit), IECEx (räjähdysvaarallisisissa tiloissa käytettävät sähkölaitteet) ja IECQ (elektroniikkakomponentit). Kansallisesti SESKO koordinoi sähkö- ja elektroniikka-alan sertifiointitoimintaa, joka muodostaa osan SESKOn Vaatimustenmukaisuus ja direktiivit -neuvottelukunnan  (VD-neuvottelukunta) toimenkuvasta.
 


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja