Suureet ja mittayksiköt

Kansainvälisten mittayksikköstandardien laadinnasta vastaa ISO/TC 12 Quantities and Units. Sen työtä Suomessa seuraa SFS:n Mittayksikkökomitea TK 102.

Mittayksikköstandardit sisältävät kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän SI kuvauksen ja antavat suosituksia SI-yksiköiden ja niiden kerrannaisten käyttöön. Ne antavat myös yleistietoja fysiikan suureita, yhtälöitä, suureiden ja yksiköiden tunnuksia sekä SI-järjestelmää koskevista periaatteista.

Katso myös SI-opas

Lisätietoja: SFS-Standardisointi, puh. 09 1499 331 (vaihde), www.sfs.fi


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja