Metrologia

Metrologia on mittauksia käsittelevä tieteenala. Suomessa metrologian alalla tärkein toimija on Mittatekniikan keskus MIKES, joka ylläpitää ja kehittää kansallista mittanormaalijärjestelmää ja vastaa SI-yksikköjärjestelmän toteuttamisesta.

SFS on yhteistyössä eri tahojen kanssa työstämässä "OPAS 99 Kansainvälinen metrologian sanasto (VIM). Perus- ja yleiskäsitteet sekä niihin liittyvät termit" suomenkielisen käännöksen, joka valmistui alkuvuodesta 2010. Se kumosi vanhan standardin SFS 3700 Metrologia. Perus- ja yleistermien sanasto.

 


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja