Tietohuolto

Tietohuollon ja dokumentoinnin kansainvälisestä standardisoinnista vastaa ISO/TC 46 Information and documentation.  Sen työtä Suomessa seuraa SFS:n Tietohuoltokomitea TK115.

ISO/TC 46 toimiala on laaja. Standardisoimisalueita ovat mm. translitterointi, asiakirjahallinta ja asiakirjojen metatiedot, erilaiset tunnistestandardit (esim. ISBN) sekä pitkäaikaissäilytys.

Lisätietoja:
SFS-Standardisointi, puh. 09 1499 331 (vaihde), www.sfs.fi


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja