Piirrosmerkit

Kansainväliset, eurooppalaiset ja kansalliset teknisissä kaavioissa ja piirustuksissa käytettävät piirrosmerkit laaditaan kahdessa komiteassa: ISO TC 10 Technical drawings, product definition and related documentation ja IEC TC 3 Information structures, documentation and graphical symbols. Suomessa komiteasta IEC TC 3 vastaa SESKO ja ISO TC 10 on METSTAn vastuulla.

IEC TC 3:n standardointiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka, jonka toimialaan kuuluvat seuraavien aiheiden standardit:

  • Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit
  • Sähkölaitteissa käytettävät kuvatunnukset 
  • Dokumenttien laatiminen
  • Viitetunnukset (kirjain/numerokoodit)
  • Signaalien, liittimien ja kaapeleiden tunnukset
  • Dokumenttien luokittelu ja hallinta
  • Tuotteen käyttödokumentit
  • Osaluettelot


Lisätietoja komiteasta SK3 SESKOn sivuilta
SFS-ICS 01.080.40 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden piirustuksissa, kaavioissa, taulukoissa ja muussa teknisessä tuotedokumentaatiossa käytettävät piirrosmerkit
SFS-ICS 01.080.30 Graphical symbols for use on mechanical engineering and construction drawings, diagrams, plans, maps and in relevant technical product documentation

Teknisistä piirustuksista kerrotaan myös SFSedu -oppilaitosportaalimme Kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikan osiossa. Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardin mukaisesta dokumentoinnista on esitysaineistoa SESKOn sivulla.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja