Kuvatunnukset

Kansainväliset, eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden näytöissä ja dokumentaatiossa käytettävät kuvatunnukset laaditaan kahdessa komiteassa: ISO TC 145/SC2 ja IEC SC 3C Graphical symbols for use on equipment. Mainituista komiteoista vastaa Suomessa kaksi tahoa. IEC SC 3C on SESKOn ja ISO TC 145/SC2 METSTAn vastuulla.

IEC SC 3C:n standardointiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka, jonka toimialaan kuuluvat seuraavien aiheiden standardit:

  • Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit
  • Sähkölaitteissa käytettävät kuvatunnukset
  • Dokumenttien laatiminen
  • Viitetunnukset (kirjain/numerokoodit)
  • Signaalien, liittimien ja kaapeleiden tunnukset
  • Dokumenttien luokittelu ja hallinta
  • Tuotteen käyttödokumentit
  • Osaluettelot


SFS-ICS 01.080.40 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden piirustuksissa, kaavioissa, taulukoissa ja muussa teknisessä tuotedokumentaatiossa käytettävät piirrosmerkit
SFS-ICS 01.080.30 Graphical symbols for use on mechanical engineering and construction drawings, diagrams, plans, maps and in relevant technical product documentation

Kuvatunnuksista ja teknisistä piirustuksista kerrotaan myös SFSedu -oppilaitosportaalimme Kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikan osiossa. Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardin mukaisesta dokumentoinnista on esitysaineistoa SESKOn sivulla.


 


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja