Standardisoinnissa on osa-alueita, jotka koskettavat kaikkia toimialoja. Työturvallisuuteen, henkilöstöjohtamiseen ja ergonomiaan liittyvien standardien lisäksi useilla toimialoilla tarvitaan laadunhallintajärjestelmiin, ympäristöjohtamiseen ja erilaisiin palveluihin liittyviä standardeja. Standardisoinnissa on huomioitu myös esimerkiksi kuluttajanäkökulma, yhteiskunnan turvallisuus sekä omaisuuden- ja projektinhallinta.Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja