Tieto- ja viestintätekniikka käsittää ohjelmistotekniikan, sähköisen viestinnän sekä tietotekniikan kokonaisuudessaan. Ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan standardisoinnista Suomessa vastaa SFS:n IT-standardisointiyksikkö.

Sähköisen viestinnän standardisoinnin vastuutaho on Viestintävirasto.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja