Tietotekniikka

Tietotekniikan standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Tiimi toimii yhteistyössä tietotekniikan alan yritysten, järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä julkisen hallinnon asiantuntijoiden kanssa.

IT-alan standardisointityötä tehdään mm. biometriikan, terveydenhuollon tietojärjestelmien, ohjelmointikielien, tietoturvan, tietokonegrafiikan, opetusteknologian, käyttöliittymien ja sähköisen liiketoiminnan alueilla. Useilla alueilla luodaan uutta teknologiaa ja kokonaan uusia liiketoimintamalleja, joista koko yhteiskunta ennen pitkää hyötyy.

Lue lissä IT-standardisoinnin yksikön työstä SFS:n kotisivuilta

Tilaa IT-standardisoinnin uutiskirje >>


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja