Tietokonegrafiikka ja kuvankäsittely

Tietokonegrafiikan, kuvankäsittelyn ja ympäristön datan esittämisen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö.

Tämän alan standardisointi käsittää grafiikkaan, kuvankäsittelyyn, ympäristödataan, keinotodellisuuteen ja visualisointiin liittyviä rajapintoja. Sovellusalueisiin kuuluvat mallintaminen ja simulaatiot, sovellusliittymät, toiminnalliset määrittelyt, siirtoformaatit, koodaukset ja niiden määrittelyt, testausmetodit, rekisteröintitavat sekä multimediadokumenttien esittäminen ja käsittely.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 24 Computer graphics, image processing and environmental data representation).

Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja