Resurssitehokkaat datakeskukset

Resurssitehokkaiden datakeskusten standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Alueelta laadittavissa standardissa pyritään tukemaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista.

Kansainvälisesti standardeja laaditaan ryhmässä ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information Technology. Suomessa sen toimintaa seuraa SFS:n ryhmä SR 311.

Lisätietoja anturiverkkojen standardisoinnista saa IT-standardisoinnin kotisivuilta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja