Paikkatieto

Paikkatiedon standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Aihealueena on digitaalinen informaatio, joka liittyy kohteisiin tai ilmiöihin, joita käsitellään suhteessa tiettyyn paikkaan maapallolla. Tämä pitää sisällään digitaalista paikkatietoa sekä menetelmiä, työkaluja ja palveluita tiedon hallintaan, hankintaan, käsittelyyn, analysointiin, saatavuuteen, esittämiseen ja siirtämiseen käyttäjien järjestelmien ja paikkojen välillä. Google maps on esimerkki suositusta kaupallisesta sovelluksesta, joka pohjautuu paikkatietoon.

Kansainvälistä ja eurooppalaista paikkatiedon standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/TC 211 Geographic information/geomatics) ja CENissä (CEN/TC 287 Geographic information).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 304. Maanmittauslaitos on vahvasti mukana paikkatiedon standardisointityössä.


Lisätietoja paikkatiedon standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja