Opetusteknologia

Opetusteknologian standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Standardisoinnin piiriin kuuluvat oppimateriaalit ja niiden hallintajärjestelmät, oppimisalustat ja opetuksen hallintajärjestelmät sekä opetustietojen siirtäminen ja jakaminen.

Standardisoinnin avulla pyritään mm. edesauttamaan oppimateriaalien löytämistä, jakamista ja yhteiskäyttöisyyttä. Erityisesti erilaisten oppijoiden opetusteknologian esteetön käyttö on yksi opetusteknologian standardisoinnin painopistealueista.

Kansainvälistä ja eurooppalaista opetusteknologian standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training) ja CENissä (CEN/TC 353 Information and communication technologies for learning, education and training).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 305.

Lisätietoja opetusteknologian standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja