Ohjelmtointikielet

Ohjelmointikielten standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Tämän alueen standardisoinnin kohteita ovat ohjelmointikielet ja niiden määrittelymenetelmät ja -välineet sekä rajapinnat.

Ohjelmointikielten kehittämisessä syntyy helposti omia murteita. Murteella kirjoitettu tietokoneohjelma ei välttämättä toimi kaikissa tietokone- ja sovellusympäristöissä. Standardisoitu ohjelmointikieli on sanastoltaan ja kieliopiltaan tarkoin määritelty. Standardisointityön avulla varmistetaan, että tietyllä ohjelmointikielellä kirjoitettu sovellus toimii eri varusohjelmistojen kanssa ja eri tietokoneympäristöissä.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 22 Programming languages, their environments and systems software interfaces).

Lisätietoja ohjelmointikielten standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja