IT-laitteisojen yhteydet

IT-laitteistojen yhteyksien standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Tietotekniikkalaitteiden liitännät toisiinsa perustuvat liitäntöjen ja verkkokaapeloinnin yhtenäisiin standardeihin sekä niiden käyttöä avustaviin toimintaohjeisiin. Standardisoinnin painopiste on kaupallisten ja kotien ympäristöjen verkkojen sopeuttamisessa sulatettuun, hajautettuun laskentaan ja tiedon varastointiin sekä muihin toimintoihin.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 25 Interconnection of information technology equipment).

Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja